PROGRAM WYBORCZY

Utworzenie filii Wydziału Komunikacji w Nowej Dębie

Remont ulicy Mickiewicza i 1 Maja w Nowej Dębie

Remont ulicy i budowa chodnika przy ul. Górka w Chmielowie

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jadachach do DK

Wsparcie dla pracowników DPS i Szpitala w Nowej Dębie

Podjęcie projektu budowy nowej przychodni zdrowia w Nowej Dębie

Wsparcie OSP, KGW i Klubów Sportowych

Remont drogi powiatowej w miejscowości Rozalin

Montaż oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w sołectwach i osiedlach

Ciąg dalszy modernizacji drogi powiatowej Alfredówka-Stale

Reaktywacja wraz z władzami gminy basenu odkrytego i zagospodarowanie terenów nad zalewem

Pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych (unijnych i rządowych) na rozbudowę remizy OSP w Chmielowie

Pomoc w zagospodarowaniu działki przy CKL w Cyganach na potrzeby mieszkańców sołectwa, w tym pozyskanie dofinansowania na realizację przyjętego przez sołectwo projektu

Współpraca z władzami Gminy Nowa Dęba w zakresie budowy ul. Dębskiej łączącej Os. Dęba z sołectwem Rozalin (ciąg dalszy ulicy Ogrodowej, przez las do Rozalina)

Pomoc i zagwarantowanie dalszego funkcjonowania Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD)

Rozwój powiatowych szkół średnich oraz pozostałych placówek powiatowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba