WSPÓLNE SPRAWY – WIZJA I CELE

przez Marek Ostapko

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu zarejestrował komitet pod nazwą WSPÓLNE SPRAWY. Warto zadać sobie pytanie, co ta nazwa oznacza oraz jaką wizję miasta, gminy i ziemi tarnobrzeskiej prezentuje.

Dzisiejsze społeczeństwo – zwłaszcza to na szczeblu lokalnym – stoi przed wieloma wyzwaniami. Kryzys demograficzny, wojna za naszą wschodnią granicą, inflacja, rozwój sztucznej inteligencji, cyfryzacja życia społecznego oraz ciąg kolejno następujących po sobie wydarzeń polityczno-gospodarczych wymusza od każdego z nas podjęcie realnych działań. Jeśli nie będziemy odpowiadać na te wyzwania, jeśli nie poczynimy kroku w przód, będziemy skazani na porażkę. Świat na nas nie poczeka. Jednocześnie wszystkie te wyzwania stwarzają nam okazję na przekucie ich w sukces. Trzeba tylko więcej energii, śmiałości i dynamicznego działania.

Często słyszane z ust gminnych i powiatowych dostojników “nie da się” musimy zastąpić postawą, “jeśli nie my, to kto”.

W tym kontekście społeczno-gospodarczym narodziła się nowa, dobra inicjatywa, która wychodzi naprzeciw obawom i nadziejom mieszkańców, oferując wizję rozwoju wspólnoty gminnej, w oparciu o wartości, współpracę i dynamiczny rozwój naszych osiedli i miejscowości. To Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNE SPRAWY.

Należy podkreślić, że wybór nazwy „WSPÓLNE SPRAWY” nie był przypadkowy. To nie jest jedynie puste hasło, lecz filozofia, która kieruje naszymi działaniami. Nazwa ta symbolizuje naszą wiarę w to, że wspólnymi siłami możemy stworzyć lepsze jutro dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Chcemy, aby społeczeństwo rozwijało się z poszanowaniem wartości demokratycznych. Nie chcemy nikogo z tej wspólnoty wykluczać. Chcemy, aby każdy mógł znaleźć w niej miejsce. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Nie jesteśmy zainteresowani obrzucaniem się wyzwiskami i skakaniem sobie do gardeł. Mamy dość “wojny polsko-polskiej”, również tej toczonej na szczeblu lokalnym. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólne działanie nakierowane na dobro gminy i powiatu może zagwarantować mieszkańcom tej ziemi dobrą przyszłość. Taki właśnie jest nasz cel, taką mamy wizję lokalnego samorządu.

Chcemy kontynuacji tego, co dobre, mając jednocześnie świadomość, że gmina Nowa Dęba i powiat tarnobrzeski zasługują na więcej i wymagają zmian. Bez tego nasz samorząd nie będzie w stanie dostosować się do zmieniającego się świata, a w konsekwencji utraci swoją konkurencyjność.

Dlatego uważamy, że warto dać szansę ludziom młodym i ze średniego pokolenia. Zwłaszcza ludziom dynamicznym i aktywnym, którzy wiedzą jak właściwie reagować na stojące przed nami wyzwania. Szanując dorobek starszych pokoleń, chcemy wykorzystać kapitał młodości i tradycji dla budowy dobrej przyszłości miasta i gminy Nowa Dęba.

Zapraszamy do współpracy! Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie, zaangażować się w kampanię wyborczą oraz współtworzyć nasz zespół na przyszłość, napisz do nas lub skontaktuj się z którymkolwiek kandydatem na radnego gminy, lub powiatu, którzy przekaże nam twoje pomysły i uwagi.

Pozostańmy w kontakcie!

Marek Ostapko

tel. 730 920 997, e-mail: marekostapko@gmail.com, www.marekostapko.pl